Mainland China
  • 中國銀聯,主要國有銀行及股份制銀行等
Taiwan
  • 財金公司/花旗銀行/永豐銀行/郵局/上海商銀
  • 國泰世華/合作金庫/第一銀行
  • 中國信託
  • 玉山銀行
  • 富邦銀行
  • 台新銀行
HongKong
  • 國有銀行香港子行
Southeastern Asia
  • Paymaya

Copyright © 2019 HiTRUST.COM (HK) Inc.

Copyright © 2019 HiTRUST.COM (HK) Inc.